Prvý let vrtuľníka na svete

Konštruktér Ján Bahýľ

Aj keď sa tento mimoriadne nadaný muž v Bratislave nenarodil, jeho najväčší životný úspech je spájaný s našim hlavným mestom. Rodák zo Zvolenskej slatiny pochádzal z roľníckej rodiny, no viac než práca na poli ho fascinovala predstava lietania a konštrukcie strojov. Zároveň bol výborným kresliarom a už v mladosti vytváral rôzne návrhy na vylepšenia pre vojenskú techniku. To nebolo prekvapujúce, keďže vyštudoval banskú akadémiu a získal diplom technického kresliča.

Po štúdiách sa venoval vylepšeniam prevažne vojenský strojov – napríklad zlepšil delostreleckú techniku alebo predviedol hydraulický tank odkúpený ruskou armádou  Aj keď oblasť bojovej techniky mala najlepší finančný potenciál a aj samotný vynálezca bol dlho vo vojenskej službe, Bahýľ sa venoval aj hydraulike či efektivite vykurovania alebo výťahovému systému. Jeho nadriadení v armáde si všimli talent mladého vojaka a umožnili mu štúdium na Vojenskej akadémii vo Viedni.

Ako vojenský staviteľ bol vyslaný do všetkých kútov vtedajšieho cisárstva (a aj za jeho hranice) aby dozeral na modernizáciu technologického vybavenia a výstavbu nových vojenských objektov. Takto navštívil Charkov, Kyjev, Dubrovnik, Ľvov alebo Petrohrade. Napokon sa ale usadil v Bratislave, kde si sám navrhol a postavil dom a zamestnal sa v továrni na výrobu vozov a kočov.

Bol to natoľko sebestačný človek s presnou predstavou o jeho okolí , že si okrem domu navrhol aj náhrobok ten môžete navštíviť na cintoríne pri Kozej bráne v Bratislave.

Prvá helikoptéra na svete

Aj keď mal Bahýľ udelených 17 technických patentov, najväčšiu slávu získal vytvorením prototypu vrtuľníka. K myšlienke lietajúceho stroja ho inšpirovala návšteva vduchoplavecká výstava vo Viedni v roku 1888 a po 6 rokoch vypracoval návrh konštrukcie vrtuľníka s pohonom ľudskou silou. Dokonca v tom istom roku vyskúšal a patentoval balóny kombinované so vzdušnou turbínou, čo bolo dobrým znakom. A aj keď jeho prvý návrh nebol nikdy zrealizovaný, nádejného vynálezcu to neodradilo a na koncepte ďalej pokračoval.

Počas pôsobenia v Bratislave pracoval v Marschallovej továrni, ktorého majiteľ podal Bahýľovi pomocnú ruku. Obaja boli nadšení novou technológiou a riaditeľ A.Mashall s ním napríklad spolupracoval na zostrojení prvého automobilu s benzínovým pohonom a akumulátorom na území Slovenska.

Oveľa zaujímavejšia udalosť bolo zostrojenie druhého prototypu vrtuľníka nazývaného Avion, ktorý sa v roku 1903 vzniesol do výšky jeden a pol metra – o dva roky neskôr to už boli štyri metre a stroj preletel jeden a pol kilometra. Nešlo o masívny stroj, práve naopak – jeho hmotnosť bola iba 50 kg, kostra bola vyrobená z kovových rúrok, benzínového motora a samozrejme protichodných vrtúľ. Tento pokus bol zaznamenaný aj Medzinárodnou vzuchoplavebnou organizáciou, mestskou tlačou a Uhorskou ohlasovňou, no o osude prototypu nemáme ďalšie informácie. O tento vynález ale neprejavila záujem žiadna armáda ani zahraniční podnikatelia, bez financií nemohol pokračovať v ďalšom vývoji. Zrejme to bol z veľkej miery dôvod jeho cesty do úzadia, keďže sa štandardne vynález vrtuľníka pripisuje francúzskym vynálezcom.

Podobne ostal pozabudnutý aj Ján Bahýľ vo svojej rodnej krajine – na Slovensku mu síce bola venovaná poštová známka a je po ňom pomenovaná cena, no deti sa o ňom na školách neučia.