Som tu pre teba

Dobrovoľnícky program je zameraný na doučovanie a trávenie času s deťmi zo sociálne slabších rodín - konkrétne s deťmi vo vybraných krízových centrách a nízkoprahovej sociálnej službe v Bratislave a v Bratislavskom kraji. Program prebieha individuálne, čo znamená, že jeden dobrovoľník či dobrovoľníčka sa venuje jednému a tomu istému dieťaťu počas celého programu.

Vyškolení dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa počas celého školského roka stretávajú s prideleným dieťaťom raz týždenne na 1 -2 hodiny. Doučovanie prebieha priamo v priestoroch konkrétneho zariadenia. Dieťaťu pomáhajú s prípravou do školy, písaním domácich úloh, opakujú si s ním učivo a následne s ním trávia čas hraním hier a rozprávaním sa o tom, čo za posledný týždeň zažilo. Medzi dieťaťom a dobrovoľníkom či dobrovoľníčkou sa vytvára vzťah, ktorý je pre dieťa veľmi prospešný - zažíva pocit akceptácie, získava pozitívny vzor a dochádza k sociálnemu začleneniu sa dieťaťa.

Zapojiť sa môžu jednotlivci vo veku od 18 rokov. Nábor dobrovoľníkov prebieha každoročne na začiatku školského roka - v septembri. Aktivita dobrovoľníka alebo dobrovoľníčky je obmedzená na minimálne 1 školský rok. Počas letných prázdnin doučovanie neprebieha. 

Viac na https://www.dobrovolnictvoba.sk/co-robime/dobrovolnicke-programy/som-tu-pre-teba/