Shipping and payment

Doprava – dodacie podmienky

Tovar je kupujúcemu dodaný:

  • na adresu určenú kupujúcim v objednávke, prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS alebo Packeta,
  • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu vybranej výdajne GLS Parcel Box alebo Packeta Výdajné miesto.

 

Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

 

Predávajúci sa snaží odosielať objednávky v najrýchlejšom možnom čase a poradí, v ktorom sú prijaté, primárne v nasledujúci pracovný deň, alebo pri vyššom počte objednávok alebo pri neočakávaných udalostiach môže byť dodacia lehota posunutá na viac pracovných dní, spravidla v lehote od 2 až do 4 pracovných dní po potvrdení objednávky. Po odoslaní/potvrdení objednávky predávajúci kupujúcemu odošle e-mailom potvrdenie s predpokladanými podrobnosťami o dodaní objednávky.

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V nepravdepodobnom prípade, ak by dodacia lehota presiahla dobu 30 dní, má kupujúci právo objednávku zrušiť.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

Spôsoby platby

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

 

  • Rýchla online platba prostredníctvom platobnej brány Comgate

Online bankový prevod je platba prostredníctvom internetového bankovníctva s okamžitým potvrdením úhrady. Online bankový prevod prostredníctvom internetového bankovníctva je k dispozícii pre klientov Slovenskej sporiteľne, Tatra banky a VÚB Banky.

Zo zoznam bánk si kupujúci vyberie svoju banku. Po výbere banky má kupujúci  možnosť zaplatiť platbu prostredníctvom QR kódu, alebo klikne na „Zaplatiť v internetovom bankovníctve“ a je presmerovaný do internetového bankovníctva. Po prihlásení sa do internetového bankovníctva sa mu zobrazí predvyplnený platobný príkaz. V tomto príkaze nemá kupujúci možnosť meniť čiastku, variabilný symbol ani banku príjemcu. Po zaplatení dôjde k presmerovaniu kupujúceho späť do e-shopu.

 

Pre klientov iných bánk je k dispozícii bankový prevod, pri ktorom kupujúci uhrádza platbu prostredníctvom internetového bankovníctva. Údaje k platbe je v tomto prípade potrebné zadať ručne, alebo prostredníctvom QR kódu.

Po kliknutí na možnosť „Ostatné banky“ sa kupujúcemu zobrazia údaje potrebné k platbe, ako je čiastka, variabilný symbol a banka príjemcu. Kupujúci sa prihlási do svojho internetového bankovníctva, kde môže zaplatiť pomocou QR platby, alebo zadá údaje pre platbu ručne a úhradu potvrdí. Po zaplatení dôjde k presmerovaniu kupujúceho späť do e-shopu.

 

Poskytovateľom služieb platobnej bány Comgate je spoločnosť ComGate Payments, a.s. Viac informácií je možné získať na tomto odkaze: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

 

Kontaktné údaje v prípade otázok či reklamácií k platbám prostredníctvom platobnej brány Comgate:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 

  • Bankový prevod 

Po prijatí objednávky s platbou prostredníctvom bankového prevodu je predávajúci povinný bezodkladne zaslať kupujúcemu údaje potrebné pre realizáciu platby, a to najmä číslo účtu a variabilný symbol. Platbu kupujúci uhrádza vopred na bankový účet predávajúceho vedený vo Fio banke - číslo účtu IBAN: SK36 8330 0000 0025 0256 1130. Po prijatí platby predávajúci odošle tovar kupujúcemu a taktiež ho informuje o predpokladanom termíne doručenia zásielky.

V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

  • Dobierka

Po prijatí objednávky s platbou na dobierku dôjde k platbe kúpnej ceny v hotovosti, a to pri prevzatí tovaru.

Pri všetkých možnostiach platby je kupujúci povinný spoločne s kúpnou cenou zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

Poštovné pre každú objednávku je v rovnakej výške, a to bez ohľadu na veľkosť alebo hmotnosť objednávky. Cena každého spôsobu dodania je jasne uvedená v sekcii Košík. Štandardný poplatok za dodanie na adresu prostredníctvom kuriéra (GLS, Packeta) je 4 Eur, za dodanie na odberné miesto (GLS parcel box, Packeta Výdjané miesto) je 3 Eur. V prípade objednávky nad 100 Eur kupujúci poštovné neplatí. Za dodanie tovaru na dobierku je účtovaný poplatok vo výše 1 Euro.

V prípade, že predávajúci nie je schopný objednávku dodať kompletne, rozdelí ju na viac objednávok, a to bez príplatku za následné dodávky.

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

Doklad o zaplatení objednávky je pre kupujúceho vystavený formou elektronickej faktúry. Elektronickú faktúru si môže kupujúci kedykoľvek stiahnuť z odkazu v e-mailovom potvrdení o odoslaní objednávky.